Een hondentrapje kan de uitkomst bieden voor kleine, zieke of oude honden om op een hoger gelegen oppervlak te komen, zoals uw bank of bed. Uw hond hoeft op deze manier niet te springen en wordt minder belast.