Winkelwagen

Morgen voor 15:00 uur besteld, dezelfde dag verzonden!

Geen producten in de winkelwagen.

Garantie

Kleding
Dierenwinkel René van der Westen garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende 6 maanden na aflevering onder de volgende genoemde voorwaarden, met uitzondering van gebruiksslijtage, zoals ritsen, sluitingen etc.

  • Vanwege de aard van sommige materialen geldt voor alle kledingstukken tenzij anders vermeld in het wasvoorschrift dat ze het beste met de hand gewassen kunnen worden in lauw water. Dierenwinkel René van der Westen adviseert om producten niet in de droger te drogen tenzij anders vermeldt. Eenmaal gewassen artikelen kunnen niet geretourneerd worden.
  • De op de website genoemde maten zijn uitsluitend als indicatie bedoeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
  • De hond dient de kleding alleen te dragen onder toezicht van een volwassene.
  • De hondenkleding is niet geschikt voor andere dieren zoals bijvoorbeeld katten.
  • De hondenkleding is ontworpen voor het comfort van uw hond en veelal functioneel van aard. De meeste honden zullen geen enkele hinder van het dragen van kleding ervaren. Indien u hond het dragen van kleding toch niet prettig lijkt te vinden, wordt verder gebruik afgeraden. Dierenwinkel René van der Westen stelt het comfort van de hond voorop. Bij warm weer wordt (warme) kleding dragen uiteraard afgeraden.
  • Bij het gebruik van producten met handleiding dien u deze in acht te nemen. Bij twijfels met betrekking tot het gebruik, de gezondheidstoestand, conditie en of capaciteit van u hond dient u een dierenarts te raadplegen.

Aanspraak op de garantie kan alleen binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk, per e-mail of telefonisch bij Dierenwinkel René van der Westen worden ingediend met een korte beschrijving van het gebrek. Je ontvangt dan instructies van ons m.b.t. het toesturen van het product. Stuur dus nooit het product retour zonder eerst in overleg te gaan met ons. Indien gewenst kan Dierenwinkel René van der Westen de koper vragen het product op te sturen voor inspectie van de aard en oorzaak van het defect. Dit dient altijd voldoende gefrankeerd te gebeuren. De verzendkosten worden alleen vergoed door Dierenwinkel René van der Westen als het defect valt onder garantie. Let op: wij zijn niet aansprakelijk voor defecten tijdens het vervoer. Indien gewenst kunt u de producten met verhoogde aansprakelijkheid versturen zodat alle schade te verhalen is op de vervoerder.

Indien aan gestelde voorwaarden is voldaan, repareert of vervangt Dierenwinkel René van der Westen het artikel dan wel vergoedt Dierenwinkel René van der Westen de aankoopprijs of een deel daarvan, (ter keuze van Dierenwinkel René van der Westen), zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. De garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen.

De garantie is niet van toepassing indien u wijzigingen aan het artikel of apparaat hebt aangebracht; er sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; Dierenwinkel René van der Westen niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

Halsbanden en tuigen
Als u bij ons een halsband of een tuig besteld wordt er indien mogelijk telefonisch contact met u opgenomen over de goede maat. Ruilen kan, mits niet gedragen en onbeschadigd, per post. De verzendkosten naar ons toe en naar u terug zijn voor uw rekening. U kunt natuurlijk ook komen ruilen in onze winkel.

De garantie op de halsbanden, tuigen en lijnen is tenzij anders aangegeven 1/2 jaar. Als u het artikel naar ons per post verstuurd zijn de verzendkosten naar ons toe en naar u terug voor uw rekening. Bij bijtsporen, schuursporen, gebruik in (zout)water en uitdroging van het leer ( dit kunt u voorkomen door de producten regelmatig met leervet te behandelen) vervalt de garantie. Ook de beschadigingen die ontstaan bij het gebruik van een uitlooplijn ( bijvoorbeeld een Flexi), verkleuringen en slijtage vallen niet onder de garantie.

Speelgoed
Speelgoed dient altijd te worden gegeven onder toezicht. Op speelgoed geldt geen enkele vorm van garantie aangezien wij nooit kunnen controleren hoe het speelgoed is gebruikt.

Dierenwinkel René van der Westen biedt geen garantie op afgeprijsde artikelen.

Assistentie nodig?